Данните движат ли стратегията за дизайн на работното място на вашата компания?

Как решенията, базирани на данни, могат да подобрят удовлетвореността и производителността на служителите