Следвайте Лидера: Управление чрез разходка

Често пъти организациите се оказват в следното затруднение: Мисията е налице и желаното поведение е идентифицирано и договорено, но все още остава прекъсване между ръководството и персонала.