Бъдещето на земеделието може да не включва мръсотия или слънце

Базираната в Ню Джърси AeroFarms предлага радикален и по-устойчив начин за отглеждане на световната храна.