Превъзходен шеф ли сте?

Разберете дали сте началник шеф - и ако да, какво можете да направите по въпроса.