Тестът за IQ (интервюиращ коефициент) на мениджъра по наемане

Ето вашата възможност да „тествате“ личните си знания за процеса на интервюиране.