Защо половината от компаниите S&P 500 ще бъдат заменени през следващото десетилетие

Преди тежкотоварниците прекарваха 33 години на S&P 500. Това се очаква да спадне до 14 години. Ето какво означава това и какви действия трябва да предприемете.

Как да подготвим компания за първоначално публично предлагане

Първоначалното публично предлагане на акции може да се разглежда като окончателен знак за успех на компанията. Ето поглед към стъпките, които една компания може да предприеме, за да се подготви за IPO.