Полети по-умно, пристигнете по-остро

Бизнес пътуването може да бъде забавно - честно - ако следвате някои основни правила, които ще ви направят по-продуктивни и все пак ще ви дадат време да бъдете турист