Как да скринираме кандидатите за любопитство и позитивност

Big Ass Fans сериозно обвързва процеса си на наемане с културата и ценностите си. Ето как тази фирма за устойчив растеж изпълнява стратегия за талант без компромиси.