Корпорация: Определение, типове, формиране, поддръжка

Корпорацията е бизнес или организация, сформирана от група хора и има права и задължения, отделни от тези на участващите лица ....

Разделяне на наследниците (1988)

Преди близо сто години Лоренцо Вон постави бомба със закъснител в компанията си. Накрая изгасна

Трябва ли вашият бизнес да бъде LLC или S Corp?

Ето как да решите дали да включите бизнеса си като корпорация с ограничена отговорност или корпорация S.

Коя правна форма е най-подходяща за вашия бизнес?

Когато стартирате бизнес, трябва да вземете решение за правна структура за него. Обикновено ще изберете еднолично дружество, съдружие, дружество с ограничена отговорност (LLC) или корпорация. (Също така, някои фирми избират да работят като кооперации.) Няма правилен или грешен избор, който да отговаря на ...

Данъчна реалност на едноличните търговци на съпрузи и съпруги

Семейната двойка може да притежава и управлява бизнес като еднолично дружество при определени условия. За данъчни цели вашият съпруг има право да работи за вашето еднолично дружество, без да бъде класифициран като служител или като бизнес партньор ....