Фредерик У. Смит от Federal Express: Той не стигна там за една нощ

Историята на Federal Express Corp. се превърна в своеобразна притча. Някои смятат, че значението на компанията е, че тя е създала индустрия на стойност 3 милиарда долара, където досега такава не е съществувала, променяйки начина на бизнес в Америка и добавяйки ново клише - когато е абсолютно, положително трябва да бъде там ...

Разопаковане на повишението на тарифите за международната тарифа на пощенските служби на САЩ

USPS започна да таксува повече от други държави да доставят своите пакети в САЩ. Този ход помага на USPS да покрие разходите за доставка и да помогне за изравняване на условията за малкия бизнес в САЩ, който се конкурира с чуждестранни продавачи. Ето как ще се отрази на МСП.